Sistko consulting

POGLEJTE NOVOST: VIDEO PREDAVANJA

Razumevanje konteksta podjetja

Sistemi vodenja po ISO standardih (ki so usklajeni s t.i. “Annex SL”) zahtevajo identifikacijo in definiranje konteksta podjetja. V njem zahtevajo razčlenitev notranjih in zunanjih vprašanj (dejavnikov), ki vplivajo na podjetje ter prepoznavo pričakovanj zainteresiranih strani napram podjetju in podjetja napram njim. Na osnovi vsega omenjenega pa naj bi uporabili pristop prepoznavanja tveganj. Upamo, da je razumljivo. – – – Žal, praksa številnih podjetij kaže, da premalo.

 

Pridružite se nam na zanimivem popotovanju v raziskovanje konteksta organizacije. Ja, to vajo lahko precej hitro in brez dodatnih muk dobro opravite – tudi, če imate več standardov integriranih v en sistem vodenja. Le lotiti se je treba na pravem mestu.

Vabljeni, pokažemo vam kako.

 

18/11/2022