Sistko consulting

POGLEJTE NOVOST: VIDEO PREDAVANJA

Vedno si prizadevamo ponuditi najnovejša usposabljanja, ki so resnično osredotočena na potrebe in pričakovanja današnjega poslovnega okolja. Običajno so številna usposabljanja na voljo kot usposabljanja v odprtih skupinah, kar pomeni, da se lahko vsakdo prijavi in udeleži usposabljanja, v nasprotju z internimi usposabljanji v zaprtih skupinah, ki se jih udeležijo le zaposleni v nekem podjetju. Razumljivo je, da so usposabljanja v odprtih skupinah lahko manj prilagojena, zato poskušajo obravnavati teme na način, ki je bolj splošno uporaben za udeležence iz
različnih panogah.

Če torej podjetje želi, da se obravnavajo določene specifične teme, ali če želi, da se tema prilagodi njegovim potrebam, je interno usposabljanje v podjetju prava izbira.

 

Glavne prednosti notranjih usposabljanj lahko povzamemo kot:

   Prilagojeno poslovnim potrebam podjetja

  • teme lahko obravnavamo in kombiniramo po potrebi glede na trenutne poslovne potrebe podjetja
  • še posebej koristno pri uvajanju novih konceptov ali orodij v procese
  • običajno višja dodana vrednost, saj zaposleni zaradi (oddaljenega) usposabljanja ne izgubljajo časa na poti.

   Večje udobje

  • zaposlenim ni treba potovati in povzročati neproduktivnih delovnih dni
  • večje število zaposlenih se lahko usposablja brez presežnih dodatnih stroškov

   Stroški

  • Prihranek stroškov zaradi prihrankov pri potovanjih, dnevnicah in nastanitvi

   Komunikacija

  • usposabljanja so priložnosti za krepitev timskega duha med sodelavci

Z veseljem lahko za vaša interna usposabljanja ponudimo katero izmed naših že pripravljenih usposabljanj ali pa vam usposabljanje prilagodimo po meri in vaših zahtevah.

 

Usposabljamo notranje presojevalce za standarde ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO22301 in ISO50001.

Naše usposabljanje je specifično, saj se učimo na podlagi problemov, tj. na podlagi študij primerov in problemskega učenja. Seveda razložimo tudi zahteve standardov in njihovo ozadje, vendar se osredotočamo predvsem na usposabljanje presojevalcev, ki bodo lahko na podlagi svojih ugotovitev podjetju dodajali vrednost. Usposabljanje notranjih presojevalcev se praviloma vedno konča s preizkusno presojo, ki nadomesti formalni teoretični izpit. Povratne informacije udeležencev so odlične – vsi hvalijo praktični pristop in spretnosti, ki so se jih naučili ter jih lahko neposredno uporabijo v praksi.

PDF

 

V tem 4-urnem interaktivnem predavanju razložimo pomen uvedbe ocenjevanja tveganj. Pokažemo kako vzpostaviti sistem medsebojno povezanih tveganj na strateški ravni in na ravni procesov ter na koncu na praktičnem primeru še demonstriramo kako izvesti ocenjevanje tveganj s pomočjo orodja v Excelovi preglednici.

PDF

 

Kratko 2-3-urno predavanje z delavnico imamo pripravljeno posebej za ozaveščanje zaposlenih o pomenu postopkov sistema vodenja kakovosti. To usposabljanje razbija tabuje, povezane s pojmom o nepotrebnih postopkih, dokumentaciji, sledljivosti itd. S praktičnimi primeri pokažemo, kaj za naročnike pomeni, da se lahko zanesejo na vzpostavljeno sledljivost, analizo osnovnih vzrokov napak ter na sposobonost podjetja za nenehne izboljšave.

PDF

 

Povpraševanje