Sistko consulting

POGLEJTE NOVOST: VIDEO PREDAVANJA

POSLOVNI PRIMER: ENOSTAVNO IN PREGLEDNO UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE

SITUACIJA

Podjetje je želelo implementirati sistem ISO9001. Med zahtevami tega standarda lahko najdemo tudi zahteve po ureditvi obvladovanja infrastrukture, delovnega okolja in merilne opreme. V podjetju smo med drugim naleteli na lastno izdelane regale za skladiščenje kovinskega repromateriala. Regali so bili že zelo dolgo v uporabi, na voljo pa ni bilo zanesljivih informacij o njihovi stabilnosti in nosilnosti. Prav tako je bila uveljavljena praksa vodenja dokumentacije o pregledih strojev, opreme in merilnih sredstev preko fasciklov.

IZZIV

Obstoječa situacija ni sistematična – na nosilnosti regalov se ne da zanesti (kar vpliva na potencialne nevarnosti v delovnem okolju), sledenje strojev, opreme in merilnih naprav preko fasciklov je preveč podvrženo človeškemu faktorju in nesistematičnosti. Uvesti je bilo potrebno jasen, nedvoumen in sistematičen pregled.

REŠITEV

Zasnovali smo logiko baze podakov, ki jo je interni programer podjetja postavil na Microsoft Accessu. Vsi vodje procesov imajo v vsakem trenutku dostop do informacij o veljavnosti pregledov strojev, opreme in merilnih naprav. Nosilnost regalov smo dali ustrezno preveriti in zanje pridobili verodostojne listine, na osnovi katerih smo lahko definirali načine shranjevanja repromateriala ter maksimalne obremenitve po etažah.

Vas zanimajo podrobnosti? Lahko vam posredujemo podrobnejši opis poslovnega primera – BREZPLAČNO.

Zaupajte nam le vaš POSLOVNI EMAIL naslov in brezplačen izvod podrobno opisanega poslovnega primera je že na poti k vam.

 

    S tem, ko nam zaupate svoj email naslov, se strinjate, da vam lahko občasno (običajno največ enkrat na 3-mesece) pošljemo informacije o naši posebni ponudbi, novostih ali spremembah v ISO sistemih vodenja.