Sistko consulting

POGLEJTE NOVOST: VIDEO PREDAVANJA

POSLOVNI PRIMER: SISTEMATIČNO UPRAVLJANJE S KOMPETENCAMI V PROIZVODNEM PODJETJU

SITUACIJA

Proizvodno podjetje ima številne zaposlene v različnih procesih. Nekateri izmed njih imajo ključno znanje za izvajanje posameznih procesov (prim.: razvoj, tehnologija, logistika). V trenutni situaciji pomanjkanja kadra se pojavlja povečan pritisk na zadržanje obstoječega kadra ali vsaj zadržanje znanja v podjetju.

IZZIV

Vzpostaviti je potrebno način prepoznavanja obstoječih kompetenc po procesih ter način njihove nadgradnje ter izmenjave znanja z namenom pravočasne zagotovitve naslednikov v primeru izpada ljudi z znanjem ali v primeru takšnega povečanja obsega dela, da bi bilo potrebno zagnati večizmensko delo.

REŠITEV

Razvili smo pristop (kompetenčni model), na osnovi katerega so vodje procesov po modelu kompetenc ocenili obstoječe komptence zaposlenih ter definirali želene/potrebne kompetence za posamezen proces. Na osnovi zaznanega razkoraka med obstoječimi in želenimi kompetencami, je kompetenčni model omogočil vpogled v možnosti: interni prenos znanja, direktno fokusirano mentoriranje, samousposabljanje (webinarji), zunanje usposabljanje ali zunanji coaching. Dosegli smo cilj, kjer je bilo za vsak proces jasno razvidno ne le katere kompetence so prisotne in manjkajoče, ampak tudi načrt kako zapreti zaznan razkorak. Hkrati pa je kompetenčni model omogočil tudi pregled razvoja kompetenc skozi čas.

Vas zanimajo podrobnosti? Lahko vam posredujemo podrobnejši opis poslovnega primera – BREZPLAČNO.

Zaupajte nam le vaš POSLOVNI EMAIL naslov in brezplačen izvod podrobno opisanega poslovnega primera je že na poti k vam.

 

    S tem, ko nam zaupate svoj email naslov, se strinjate, da vam lahko občasno (običajno največ enkrat na 3-mesece) pošljemo informacije o naši posebni ponudbi, novostih ali spremembah v ISO sistemih vodenja.