Sistko consulting

POGLEJTE NOVOST: VIDEO PREDAVANJA

UPRAVLJANJE TVEGANJ V ŠOLAH IN VRTCIH

250,00 vklj. DDV

Celovita razlaga kako se lotiti koncepta obvladovanja tveganj v šolah in vrtcih. Čeprav pristop ni vezan le na sistem kakovosti v šolstvu – KzP:2016, ga pa seveda lahko s pridom uporabite za zagotovitev skladnosti s tem sistemom.

Tveganja so vedno prisotna. Razlika je le ali smo na njih pripravljeni ali ne. V prvem primeru lahko namreč z ustreznimi ukrepi znižujemo verjetnost njihovega nastanka (morebiti celo posledico) ali pa imamo vsaj pripravljen načrt kaj narediti v primeru realizacije tveganj. V drugem primeru pa nas situacije najdejo nepripravljene. Še vedno je namreč precej ljudi, ki menijo, da se bodo s situacijo soočili pač, ko se bo pojavila. Covid-19 je bil lep primer takšnega ravnanja. Postanite proaktivni in upravljajte s tveganji – ne, da se le odzivate nanje!

Trajanje: 4 ure

 

 

Category:

How to systematically approach risk management according to quality system model KzP:2016
The “KzP:2016” quality sytsem model, developed by SIQ, requires also a systematic management of risks. An usual “risk register”, commonly found in education facilities are so generic and ubiquitous that they usually do not reflect the specifics of a particular institution (school, kindergarden). In the video lecture we explain the concept of risk management together with the approach of how to identify them, assess them and take action. The approach is suitable for all organisations in education sector (primary, secondary, terciary schools and kindergardens), as the comprehensive risk management is illustrated using known tools (spreadsheets like MS Excel).

Duration: 4 hours
Target group: school principals, school quality representatives, quality teams (leads)