Sistko consulting

POGLEJTE NOVOST: VIDEO PREDAVANJA

UPRAVLJANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH

250,00 vklj. DDV

Pojasnjujemo kako celovito pristopiti k obvladovanju kompetenc – kako jih identificiramo, definiramo, načrtujemo in prenašamo.

Zahteve številnih ISO sistemov vodenja se nanašajo na upravljanje s sistemom kompetenc. Predavanje vam bo pomagalo k lažjemu, učinkovitejšemu in predvsem z zahtevami standardov skladnemu obvladovanju kompetenc.

Trajanje: 3 ure
Ciljna skupina: vodje procesov, vodje oddelkov, kadrovniki, HR managerji, skrbniki kakovosti

 

Category:

ISO sistemi vodenja zahtevajo tudi, da organizacije vzpostavijo tudi pristop k obvladovanju kompetenc. V predavanju pojasnimo ozadje in pomen kompetenc ter se v nadaljevanju osredotočimo na sistematiko: prepoznavanje, definiranje in pregledovanje obstoječih kompetenc, planiranje pridobivanja novih, interni prenos kompetenc in fokusirano mentoriranje ter izdelava plana usposabljanj. Pokažemo tudi kako kompetence integrirati v letne (obdobne) razgovore ter pri zaposlenih dosegati zavest in zavezo za pridobivanje potrebnih kompetenc.

Trajanje: 3 ure

Ciljna skupina: vodje procesov, vodje oddelkov, vodje kadrovske službe (HRM), skrbniki kakovosti